“ปรัชญาดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับความจริงเท่านั้น ทว่าอาจบอกแต่เรื่องเพ้อฝัน ส่วนวรรณกรรมดูเหมือนจะเกี่ยวข้องแต่กับเรื่องเพ้อฝัน ทว่าอาจบอกความจริง”

— อันตอนีโอ ตาบุคคี