Rosella Postorino

โรแซลลา โปสโตรีโน

เกิดปี 1978 ที่เมืองเร็จโจ คาลาเบรีย (Reggio Calabria) นวนิยายเล่มแรก La stanza di sopra ตีพิมพ์ปี 2007 นวนิยายเล่มที่สี่ Le assaggiatrici (หญิงสาวผู้ชิมอาหารให้ฮิตเลอร์) ได้รับรางวัลคัมปิแอลโล (Premio Campiello) ในปี 2018 นอกจากนี้เธอยังแปลงานเขียนของ Marguerite Duras เป็นภาษาอิตาลี


ผลงานฉบับภาษาไทย