เสวนา : ความเป็นสากลในวรรณกรรมอิตาลี เพื่อนคนเก่ง

วันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 16-18 น. ณ ร้านหนังสือคิโนะคูนิยะ สยามพารากอน

  นำเสวนาโดย

 • คุณอุทิศ เหมะมูล นักเขียนรางวัลซีไรต์และรางวัลศิลปาธร
 • คุณวีรพงษ์ สุนทรฉัตราวัฒน์ นักเขียนประจำกองบรรณาธิการนิตยสาร WAY
 • คุณแมท ช่างสุพรรณ นักเขียนและนักแปล
  ดำเนินรายการโดย

 • อาจารย์สุธิดา วิมุตติโกศล อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


เสวนา : How to read Umberto Eco

วันที่ 7 สิงหาคม 2017 เวลา 18.30 น. ณ ร้านหนังสือก็องดิด

  นำเสวนาโดย

 • คุณภาณุ ตรัยเวช
 • คุณสันติสุข กาญจนประกร
 • คุณณขวัญ ศรีอรุโณทัย
  ดำเนินรายการโดย

 • อาจารย์นันทนุช อุดมละมุล